Boekentips

Een Bijbel
close
De Bijbel. Dat is het Oude en het Nieuwe Testament. Het meest gelezen boek ter wereld. Een heilig boek waaruit miljoenen mensen kracht putten. Maar de Bijbel is bovenal een schat aan prachtige verhalen over geloof, angst, liefde, haat en hoop. Al eeuwenlang zijn ze een bron van inspiratie voor kunstenaars van over de hele wereld.

Ook schrijver Philippe Lechermeier en illustratrice Rébecca Dautremer lieten zich door de Bijbel inspireren. Hun monumentaal meesterwerk Een bijbel telt bijna 400 pagina’s en bevat een geheel nieuwe, gedurfde en originele interpretatie van de mooiste Bijbelverhalen in tekst én beeld.

Meer info over het boek vind je hier

 

Antleron

Tussen de regels
close
De jongste broeder is de 50 net voorbij, de oudste werd 95. In hun glorietijd waren de monniken van Zevenkerken met tweehonderd. Anno 2015 bevolken nog twintig taaie
mannen het slotklooster van Sint-Andries bij Brugge. 

Schrijver Bart Demyttenaere leefde een tijdje met hen mee. Hij deelde leven en tafel met de broeders en peilde naar hun diepste dromen en verlangens. Waarom ruilde een voormalig olympisch atleet zijn sportshirt voor een pij? Hoe wordt de strenge regel van Benedictus door zijn volgelingen beleefd? Is een sterk uitdunnende gemeenschap op termijn nog levensvatbaar? Wat kan een gewone sterveling van een kloosterling leren? Schuilt er een monnik in ieder van ons?

Tussen de regels is een boek om met mondjesmaat van te proeven. Om tussen de regels te lezen.

Meer info over het boek vind je hier

Antleron

Fast Food Fatwa's
close

Fast Food Fatwa's

Geloven in God is niet wat geweld veroorzaakt, wel zichzelf God wanen. In de hedendaagse debatten rond de plaats van religie in onze moderne wereld, staat de islam vandaag centraal. In Fast Food Fatwa's toont Jonas Slaats een aantal verbanden die zelden gelegd worden maar die noodzakelijk zijn voor een bredere kijk op de hedendaagse spanningen.
Een boek over salafi’s en petro-islam, over offerfeesten en boerka’s, over soefi’s en politieke mystiek, over kromzwaarden en Killing Fields, over rede en geloof. En over de manier waarop al die thema’s kampen met foute perceptie. Vanuit zowel sociologische, politieke, psychologische als theologische analyses laat hij zien hoe nauw de relaties zijn tussen de fatwa’s van de fundi’s en de fast food van Wall Street. Met een overvloed aan solide argumenten, krachtige voorbeelden en vaak genegeerde feiten legt Slaats hardnekkige sociale en mentale denkbeelden bloot die onze wereld gevangen houden in oorlog en onzin. Het onthult onze culturele blindheid en de grenzen van het moderne verlichtingsdenken. Een spiegel waarin het niet altijd prettig kijken is.

Meer info over het boek vind je hier.

Antleron

Brief aan de paus
close
Mark Vangheluwe besloot na jarenlang misbruik door zijn ‘nonkel bisschop’ het gevecht aan te gaan en het zwijgen te doorbreken. In 2010 ontketende hij met de bekendmaking van een van de grootste schandalen binnen de rooms-katholieke kerk een mediastorm die wereldwijd de pers haalde. Ondertussen leidt hij met zijn gezin een rustig bestaan in een uithoek van Vlaanderen, maar schaamte en angst blijven hem parten spelen. Tot het moment dat hij tot het inzicht komt dat hij over zijn eigen leven kan beslissen en daarvoor de vorm en de woorden vindt: een brief aan de paus. 

Meer info over het boek vind je hier

Antleron

Wat de Koran echt zegt (en niet zegt)
close
De Koran maakt het niemand gemakkelijk, gelovige noch ongelovige. Op honderden manieren zijn de verzen in de geschiedenis al uitgelegd – ook al beweren adolescenten de dag van vandaag op internetfora zelfverzekerd te weten wat de Koran letterlijk zegt. Heel wat vragen blijven echter onbeantwoord. Daar wil Wat de Koran echt zegt (en niet zegt) iets aan doen, door de Koran te benaderen als een literair document. 

Peter Derie analyseert het heilige boek van de moslims door aandacht te hebben voor het literaire genre, de redactiegeschiedenis, de vorm, de stijl, de diverse tekstvarianten, vertalingen, inhoudelijke thema’s, recitatietechnieken, kalligrafie, leerstellingen en gebruiken die rond de Koran zijn gegroeid. Hij leest de verzen als een uniek literair genre, als een meditatief commentarenboek dat met een unieke symbooltaal de gelovige dichter wil brengen bij Allah vanuit ‘tekenen’. Wat de Koran echt zegt (en niet zegt) geeft een nieuw inzicht in hoe moslims hun sacraliteit verstaan, van Antwerpen tot in Jakarta.

Meer info over het boek vind je hier

Antleron

Hoe kijken joden, christenen en moslims naar elkaar?
close
Jezus wordt in de Koran vermeld als belangrijke profeet. Abraham en Jakob zijn bekende bijbelse figuren, voor zowel joden als christenen. Zijn sommige delen van diverse heilige schriften van elkaar afgeleid of is dat maar schijn?

Van het prille begin tot vandaag loopt er een breuklijn tussen godsdiensten die alle één God belijden. De Joden werden al snel (2de eeuw na Chr.) als ‘godsmoordenaars’ bestempeld omdat ze Jezus aan het kruis hadden genageld. Moslims en christenen stonden meermaals met getrokken zwaarden tegenover elkaar in de kruistochten. Israëli’s en Palestijnen leven op gespannen voet in het Heilig Land. Toch staan Joden, christenen en moslims op spiritueel en moreel vlak dichter bij elkaar dan ze misschien zelf beseffen.

Hoe kijken de volgelingen van Mozes, Jezus en Mohammad naar elkaar? Welke ideeën bieden hun respectieve tradities om al dan niet het dialooggesprek aan te gaan en duurzame vrede te stichten? De auteur grasduint in teksten van de drie wereldreligies en laat enkele denkers van vroeger en nu aan het woord. Hij stoot op belangrijke verschillen, gaat op zoek naar de context van controversiële schriftteksten, brengt nuances aan. Maar vooral zoekt hij ook uit wat mensen met elkaar kan verbinden.

Meer info over het boek vind je hier

Antleron

Jezus 2.0
close
In een tijd waarin de kerk voortdurend in vraag wordt gesteld, spreekt de persoon van Jezus nog steeds een breed publiek aan. Dat is logisch: Jezus is een controversieel figuur en zijn onverbloemde, soms radicale uitspraken passen beter dan ooit tevoren in onze maatschappij.

Dit boek presenteert Jezus zoals hij vanuit de evangelies op ons afkomt: onverkort, recht voor de raap, maar vooral als een man die in geen hokje past. Het gaat over de persóón van Jezus, niet over een kerk. 

Wat heeft deze timmermanszoon ons vandaag te vertellen? Verrassend meer dan we op het eerste gezicht zouden denken. 

Dit boek toont Jezus zonder geloof te vooronderstellen, in hedendaagse mensentaal. Voor mensen die zoeken en niet bang zijn om diepgaande vragen te stellen.
Voor mensen die niet tevreden zijn met goedkope instantantwoorden.
Voor mensen die bezorgd zijn om de duurzaamheid van het leven op deze planeet en open genoeg zijn om álle antwoorden te onderzoeken.

Meer info over het boek vind je hier

Antleron

Een jihad van liefde
close
‘Ik ben een jihadist van de liefde. Vraag me niet om te haten, nog liever zou ik sterven!’

Mohamed El Bachiri is een Marokkaanse Belg, moslim en Molenbekenaar. Hij is ook de man van Loubna Lafquiri, zijn grote liefde en moeder van zijn kinderen, die op 22 maart 2016 bij de aanslagen in Brussel om het leven is gekomen. Zijn liefdevolle speech in het tv-programma De Afspraak eind december beroerde miljoenen en werd het meest bekeken filmpje ooit op de Vlaamse televisie.

In
 Een jihad van liefde – opgetekend door David Van Reybrouck – praat Mohamed over zijn jeugd in Molenbeek, de liefde voor zijn vrouw en zijn leven na de aanslagen. Als eerbetoon aan zijn vrouw buigt Mohamed het leed dat hem is aangedaan op moedige en veerkrachtige wijze om in een boodschap van liefde en medemenselijkheid, waarbij hij westerse moslims oproept tot een meer humanistische benadering van de islam. Het resultaat is een sobere tekst van een ongelooflijke wijsheid.

Meer info over het boek vind je hier

Antleron

Thomas More
close
‘Vader, bent u bang? Misschien lucht het op als u erover spreekt.’ Hij keek lange tijd zwijgend voor zich uit en knikte toen langzaam. ‘Bang voor de dood?’ Hij schudde het hoofd. ‘Niet voor de dood, lieve dochter. Ik ben bang voor de martelingen.’ Toen ik later op de dag afscheid nam, zag ik zijn glimlach weer tevoorschijn komen. Dat moest ook wel, aangezien ik al zijn tranen had meegenomen om ze thuis in eenzaamheid uit te huilen.
Joris Tulkens vertelt de op- en ondergang van Thomas More, schrijver van Utopia. Hij doet dit aan de hand van vijf getuigenissen, vijf vrienden die hem van nabij hebben gekend en elk een ander facet van zijn leven en ideeën beschrijven: Desiderius Erasmus, Pieter Gillis, Hendrik VIII, Thomas Cromwell en zijn lievelingsdochter Margaret. Op het einde komt More zelf aan het woord om hun oordeel te weerleggen of te nuanceren.

Meer info over het boek vind je hier

Joris Tulkens is te gast bij Davidsfonds Essen. Klik hier voor meer info.  

Antleron

Ketters
close
Nu in de laatste decennia de Katholieke Kerk de greep op de religieuze beleving van mensen steeds meer begint te verliezen, wordt de vraag actueel wat er naast de Kerk aan christelijke en religieuze beweringen heeft bestaan? Veel weten we daar niet van omdat deze kerken door de Katholieke Kerk altijd zijn verketterd. Maar wie en wat zijn die ketters? Doorheen de geschiedenis zijn er ketters geweest in alle soorten en maten: manicheeërs, katharen, nestorianen, tempeliers, graalridders, wederdopers, rozenkruisers, alchemisten, vrijmetselaars, theosofen, antroposofen …

John Van Schaik geeft inzicht in hoe de Rooms-Katholieke Kerk het monopolie op het christendom had. Hij stelt een groot en kleurrijk palet samen van vele kerken en bewegingen die door de eeuwen heen zijn vervolgd en verketterd. Met dit boek wil hij een bijdrage leveren aan een moderne en authentieke vorm van christendom.

Meer info over het boek vind je hier

Antleron

Apostel
close

In deze diepgravende en emotionele reis naar het hart van het christendom verkent Tom Bissell de mysterieuze en vaak paradoxale levens en overleveringen van de twaalf apostelen. Petrus, Johannes, Thomas, Mattheüs: wie waren die mannen? Hoe was hun relatie met Jezus? Dit boek geeft gefundeerde en soms verrassende antwoorden op die oude vragen. Bissell spit niet alleen naar de identiteit van de apostelen, maar kijkt ook hoe ons beeld van hen door de eeuwen is bijgesteld. 

Meer info over het boek vind je hier

Antleron

De Roets 2018
close

De Roets 2018

Het geheugen van de Lage Landen, dat is De Roets-kalender ook in 2018. Op een frisse manier brengt de kalender ons verleden in herinnering. Een stoet van beroemde, maar ook minder bekende figuren brengt een jaar lang onze geschiedenis tot leven. Al gehoord van Adiel de Beukelaere, ruwaard van Vlaanderen, en van de Zilvermeeuwtjes? Of van Djoos Utendoale, de excentrieke missionaris-pastoor van Haringe? En hoe ging het verhaal van de Vliegende Hollander nu alweer? Ook Dora Van Der Groen, Rik Coppens, Spinoza, Margaretha van Constantinopel, Paardekooper, Freddy Heineken, Sicco Mansholt, Guido Van Gheluwe e. a. passeren de revue. Elke week blikt De Roets 2018 terug op een markante figuur of op een historisch feit. En zo krijg je opnieuw een originele en veelzijdige inkijk in het rijke verleden van de Lage Landen. Verder biedt De Roets 2018 elke dag een interessant, pittig weetje en is er aardig wat schrijfruimte voorzien. Leg hem op je bureau of bij de telefoon, hang hem op in het kleinste kamertje of in de keuken. Je wordt er wereldwijzer van!

Meer info over de kalender vind je hier

Antleron


BOEKENTIPS VOOR DE NACHT


Ontdek ze hier

OVER DAVIDSFONDS


Lees meer

KORTING OP AL ONZE ACTIVITEITEN?


Vraag de Davidsfonds cultuurkaart aan

INTERESSE IN ONZE ANDERE ACTIVITEITEN?


Ontdek ze hier!

Ontdek ze hier!

Volg ons